TPA 5/2007 vp

Toimenpidealoite: Vaikeavammaisten avustaja- ja tulkkijärjestelmän kehittäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

24.05.2007

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2007 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2008 vp
Valmistunut

28.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 c § ja voimaantulosäännös muutettuina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna , että lakialoitteet LA 28/2007 vp, LA 94/2007 vp ja LA 8/2008 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 5/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2008 Keskeytetty PTK 121/2008
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008 5
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 166/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot