TPA 66/2006 vp

Toimenpidealoite: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Holmlund, Anne /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

14.06.2006

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

16.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2006 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/2006 vp
Valmistunut

24.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hyväksytään yksi lausuma ja että toimenpidealoite TPA 66/2006 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2007 Keskeytetty PTK 150/2006
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 234/2006 vp