TPA 76/2005 vp

Toimenpidealoite: Polttonesteiden hinnannousun korvaaminen yrityksille

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.10.2005

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

14.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2005 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 23 §:n siirtymäsäännös muutettuna ja että toimenpidealoitteet TPA 74/2005 vp ja TPA 76/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2006 Päättynyt PTK 74/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 56/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot