Valtiopaivaasia TPA 97/2000

TPA 97/2000 vp

Toimenpidealoite: Maatalouden lomitusjärjestelmien turvaaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

24.03.2000

Kansanedustaja

Mölsä, Tero /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

05.04.2000

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

07.04.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2001 vp
Valmistunut

23.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 58/2000 vp ja LA 72/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 258/2000 vp ja TPA 97/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 170/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat