Valtiopaivaasia U 48/2007

U 48/2007 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maakaasun sisämarkkinoiden yhteisistä säännöistä annetun direktiivin muutos)

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.01.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rajala

Puhemies

Pvm

28.01.2008

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2008

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 5/2008 vp
Valmistunut

26.03.2008

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2008 vp
Valmistunut

18.04.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​