Visste du att en riksdagsledamot kan bli tvungen att bjuda på böteskaffe?

Om en riksdagsledamots mobiltelefon ringer mitt under ett utskottsmöte måste han eller hon bjuda alla mötesdeltagarna på kaffe. Under plenum kan det vara svårare att följa den regeln.
 

Visste du att man har kunnat förlora rösträtten?

Enligt strafflagen från 1889 kunde en finsk medborgare för vissa brott som ett extra straff förlora sitt medborgerliga förtroende.  En person som inte hade medborgerligt förtroende kunde inte ställa upp som kandidat i val eller rösta. Detta straff slopades först 1969.

Visste du att det i riksdagen funnits flera gifta par, där makarna samtidigt varit riksdagsledamöter?

Åtminstone följande gifta par har samtidigt varit riksdagsledamöter: Yrjö Leino och Hertta Kuusinen, Toivo Mäkynen och Terhi Nieminen-Mäkynen, Urpo Leppänen och Sinikka Hurskainen, Antti Kaikkonen och Satu Taiveaho samt i början av 1900-talet Hannes och Hedvig Gebhard, Sakari och Iida Yrjö-Koskinen, Eino och Sylvi-Kyllikki Kilpi, Juhani och Bertta Leppälä, Anton och Anni Huotari, Jalo och Hannan Kohonen samt Matti Huhta ja Tyyne Tuominen.

Visste du att det i riksdagen funnits fyra riksdagsledamöter som fyllt 80 år?

Miina Sillanpää, Väinö Tanner, Tuure Junnila och Jörn Donner har varit riksdagsledamöter vid över 80 års ålder.

Visste du att den genom tiderna yngsta som valts in i riksdagen var 21 år?

Erkki Liikanen valdes in i riksdagen vid valet 1972, då han var bara 21 år gammal.

Visste du att det redan i lantdagsordningen från 1869 krävdes värdigt uppförande av lantdagsmännen?

Enligt Finlands grundlag ska riksdagsledamöterna uppträda sakligt och värdigt och utan att kränka andra (31 §).

Redan i lantdagsordningen från 1869 fanns ett krav med samma innehåll: ingen tillåte sig att uttala kränkande, spefulla eller eljest opassande ord om Regeringen eller enskilda personer (46 §).

Visste du att riksdagsval ordnades också under kriget?

Under vinter- och fortsättningskriget hade vårt land ett så kallat långt parlament. Riksdagen hade valts redan i valet 1939, efter vilket dess mandatperiod förlängdes genom undantagslag ända till juli 1945. Det långa parlamentet satt alltså sammanlagt sex år.

År 1945 hölls val i mars, trots att Lapplandskriget fortfarande pågick i norra Finland.

Visste du att riksdagen under självständighetstiden har upplösts åtta gånger?

Enligt den grundlag som trädde i kraft år 2000 kan republikens president, när riksdagen är sammankallad, på motiverat initiativ av statsministern och efter att ha hört riksdagsgrupperna upplösa riksdagen och bestämma att förtida riksdagsval ska förrättas.

Före ändringen av grundlagen hade riksdagen upplösts sju gånger genom presidentens beslut. Dessutom hade riksföreståndaren som föregick presidentämbetet upplöst riksdagen 1918.

Sista gången riksdagen upplöstes av presidenten var 1975.

Visste du att Väinö Linna ur plenumprotokollen plockade utdrag för sina romankaraktärers tal?

Författaren Väinö Linna studerade flitigt riksdagens plenumprotokoll. Vissa riksdagsledamöters tal har använts bland annat i boken Här under Polstjärnan. Prostinnan Salpakaris tal under Lappoåren är riksdagsledamoten Hilja Riipinens tal i riksdagen ”litet bearbetade”. Riksdagsledamot, undervisningsrådet Yrjö Kallinens tal användes igen för att utarbeta de tal som skräddaren Halme höll.

Visste du att enkammarriksdagen har sammanträtt på fem olika platser?

Lantdagen och riksdagen har sedan 1907 samlats på fem olika platser: I frivilliga brandkårens (FBK:s) hus 1907-1910, i Heimolahuset 1911–1931 och därefter i Riksdagshuset. 30.11.1939 samlades riksdagen i arbetarföreningens hus i Vallgård och i samlyceet i Kauhajoki 1.12.1939–12.2.1940.

Våren 2015 flyttades riksdagens plenum för den tid renoveringen av Riksdagshuset varar till Sibelius-Akademins lokaler.

Visste du att statsbudgeten en gång behandlats i plenum på 23 minuter?

Behandlingen av statsbudgeten i riksdagen räcker vanligen över tre månader. Remissdebatten hålls i september, utskottsbehandlingen sker i oktober och november och behandlingen i plenum i december vanligen under en lång vecka.

I Kauhajoki behandlades 6.12.1939 statsbudgeten för 1940 i riksdagens plenum på endast 23 minuter.

Visste du att riksdagsledamöter deltog i vinterkriget?

Riksdagsledamöterna var befriade från krigstjänstgöring under vinterkriget. Tre sittande riksdagsledamöter begav sig dock som frivilliga till fronten: Väinö Havas, Heikki Niskanen och Paavo Susitaival. Antti Rantamaa arbetade som soldatpräst.

Vet du vilka riksdagsledamöter som varit olympiska medaljörer?

Av riksdagsledamöterna under enkammarriksdagen har 13 riksdagsledamöter också varit olympiska medaljörer. Av riksdagsledamöterna under perioden 2007-2011 hade hela fem fått medalj: Marko Asell, Antti Kalliomäki, Marjo Matikainen-Kallström, Juha Mieto och Markku Uusipaavalniemi.

Bland riksdagsledamöterna under tidigare perioder finns följande olympiska medaljörer: Arto Bryggare, Kelpo Gröndahl, Heikki Hasu, Voitto Hellsten, Eeles Landström, Sylvi Saimo, Arto Tiainen och Lasse Virén.

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!