Vesa Laukkanen talar från talarstolen i november 1994. Bild: Riksdagsledamot Vesa Laukkanen (Vesa Lindqvist / Riksdagen)​

Följde du med obstruktionsdebatten om anslutningen till EU i november 1994?

Regeringens proposition om Finlands anslutning till Europeiska unionen avgavs till riksdagen i slutet av augusti 1994. Under plenumbehandlingen i november fördes historiens längsta obstruktionsdebatt efter kriget, fyra och ett halvt dygn. Målet var att flytta fram riksdagens beslut till efter att Sverige hållit sin folkomröstning om EU.

Den synligaste motståndaren till EU-medlemskapet var den tidigare utrikesministern i Ahos regering, Paavo Väyrynen. Obstruktionsdebatten under plenum inleddes under den första behandlingen av lagförslaget, dvs. responsdebatten, som fortsatte dygnet runt från onsdag till söndag 2.11–6.11. Det hölls paus i debatten endast under gudstjänsten på Allhelgonadagen.    

Längden på riksdagsledamöternas inlägg får inte begränsas, förutsatt att talaren håller sig till sak. För rekordet, ett sex och en halv timme långt tal, stod Vesa Laukkanen, enda representant för riksdagsgruppen Vaihtoehto Suomelle, under natten mellan fredag och lördag. De som bromsade upp behandlingen såg till att det alltid fanns tillräckligt många talare på listan och vaknade när det blev deras tur att tala. På så sätt lyckades talmanskonferensen inte avsluta behandlingen i plenum.

Obstruktionstal hölls av centerns, vänsterförbundets och de kristligas riksdagsledamöter, men också någon enstaka representant för de gröna. Det exceptionella skådespelet i riksdagen lockade mycket åskådare till läktarna under olika tider av dygnet. Enlig Paavo Väyrynens uppskattning följde 12 000 medborgare med obstruktionsdebatten på plats.

Talmanskonferensen böjde sig slutligen för kravet och flyttade fram riksdagens beslut om EU till efter folkomröstningen i Sverige. När Sverige röstade ja ändrades inte styrkeförhållandena i riksdagen och anslutningsavtalet med EU godkändes med rösterna 152-45. Vesa Laukkanen, som var besviken över beslutet, ansökte med hänvisning till sin övertygelse, om att få avgå från riksdagen men riksdagen beviljade inte det. 

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!