Kommer du ihåg de första kvinnorna?

Kvinnorna har lyckats komma igenom glastaket i politiken framförallt från och med början av 1990-talet, då rekordmånga (77) kvinnor valdes in i riksdagen. I riksdagen grundades ett kvinnonätverk, som ända sedan dess har upprätthållit diskussionen om jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter samt kommit med ett kvinnligt perspektiv på lagberedningen.

Kvinnornas andel av ministrarna i regeringen började öka och de började få också andra portföljer än de traditionella, social- och utbildningssektorn. Elisabeth Rehns framgång i presidentvalet 1994 var en uppmuntran för kvinnorna att söka de högsta tjänsterna i republiken.   

Den första kvinnliga ministern: andra socialministern Miina Sillanpää 1926-1927.
Sosialminister Tyyne Leivo-Larsson 1949
Undervisningsminister: Kerttu Saalasti 1954–1956
Andra jordbruksminister: Vieno Simonen 1956–1957
Riksdagens vice talman: Anna-Liisa Linkola 1975–1978
Handels- och industriminister: Pirkko Työläjärvi 1981–1982
Justitieminister: Tarja Halonen 1990–1991 (Sylvi Anttila opolitisk minister 1975)
Försvarsminister: Elisabeth Rehn 1990–1995
Riksdagens talman: Riitta Uosukainen 1994–2003
Utrikesminister: Tarja Halonen 1995–2000
Republikens president: Tarja Halonen 2000–2012
Statsminister: Anneli Jäätteenmäki 2003
Finansminister: Jutta Urpilainen 2011–2014

Andelen kvinnor av riksdagsledamöterna var störst (85) i den riksdag som valdes 2011. I den nuvarande riksdagen invaldes 83 kvinnor. Antalet kvinnliga ministrar var högst då Matti Vanhanens II regering inledde sitt arbete 2007. Då var 12 av regeringens 20 ministrar kvinnor. I Juha Sipiläs nuvarande regering med 14 ministrar är fem kvinnor.

Bild: Vesa Lindqvist / Riksdagen

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!