President Halonen och statsminister Jäätteenmäki står bredvid varandra i Gullranda. 

Statsminister Jäätteenmäkis avgång

Den 18 juni 2003 gav Anneli Jäätteenmäki ett meddelande i riksdagen om bakgrunden till Irakdiskussionen. Riksdagens förtroende för Finlands första kvinnliga statsminister tog slut efter ett tal, som enligt det kollektiva minnet handlade om promemorior som överlämnades till Jäätteenmäki ”som en överraskning utan att hon bett om dem”:

(översättning)

"När jag den 11 juni avgav mitt vittnesmål till myndigheterna berättade jag att de uppgifter som jag framlagt på min webbplats och i valdebatten grundade sig på två såkallade briefingpromemorior som jag fått av Martti Manninen per fax. Den ena promemorian hade Manninen skrivit och den andra var ett sammandrag som senare visade sig vara ett sammandrag av utrikesministeriets Grosman-dokument. Jag hade inte heller begärt dessa promemorior, och de kom som en överraskning för mig. (Oljud — Från riksdagen: Lögnare!)
— Jag hade inte begärt dessa, och de kom som en överraskning för mig."

Enligt riksdagens oskrivna regler får en riksdagsledamot, för att inte tala om en statsminister, inte ens i utropade kommentarer kallas lögnare. Debatten om statsministerns meddelande fortsatte med riksdagsgruppernas inlägg, vilka med undantag för centerns, var kritiska. I sitt svarstal lyckades Jäätteenmäki inte längre återfå det förtroende hon förlorat. Den enda riksdagsledamot som i den offentliga debatten rent ut föreslog att statsministern skulle avgå var sannfinländaren Tony Halme.

Bakom kulisserna meddelade huvudregeringspartnern SDP till centerns riksdagsgrupp att den förlorat förtroendet för statsminister Jäätteenmäki. Meddelandet gavs på gruppledare Jouni Backmans berömda papperslapp, på vilken det stod:

SDP kan inte längre vänta på lösningar till nästa vecka.
Idag måste det komma klart besked om byte av statsminister.
Riksdagen måste kunna sammankallas redan till nästa tisdag.
Annars såsom diskuterats, enligt det korta formuläret endast byte av statsminister, inte andra ändringar.

Statsminister Jäätteenmäki lämnade in sin avskedsansökan till republikens president redan samma dag på presidentens sommarresidens Gullranda. President Halonen har senare betecknat den här stunden som sorglig.

Bild: Timo Jakonen / STT-Lehtikuva / Riksdagen

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!