Kommer du ihåg ungdomsvalet 1970?

Riksdagsvalet 1970 kallades protest- eller ungdomsvalet. Protesten mot Kekkonen kanaliserades som understöd för FLP (+ 17 platser). Med ungdomsval hänvisade man både till att rösträttsåldern sänktes från 21 till 20 år och till att riksdagledamöternas medelålder sjönk märkbart.

Nya riksdagsledamöter under 25 år var Matti Ahde, Terho Pursiainen, Ulf Sundqvist, Erkki Tuomioja och Paavo Väyrynen. Helsingin Sanomat samlade ungdomsrepresentanterna för de olika partierna till en politisk klubb, vars debatter leddes av redaktör Jaakko Okker. Till den hörde Terho Pursiainen (dfff), Pertti Salolainen (saml), Ralf Friberg (sdp), Olavi Tupamäki (flp), Pär Stenbäck (sfp), Paavo Väyrynen (cent) och Juhani Orrenmaa (lib).

Den allra yngsta kandidaten som valts in i riksdagen var ändå Erkki Liikanen, som var 21 år då han började som riksdagsledamot 1972. I riksdagen 2015 invaldes av dessa sin tids unga Pertti Salolainen, Erkki Tuomioja och Paavo Väyrynen.

Bild: Hannu Lindroos / STT-Lehtikuva / Riksdagen

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!