Har du studerat i Riksdagsbiblioteket?

Riksdagsbiblioteket har sedan 1913 varit ett vetenskapligt specialbibliotek som är öppet för alla medborgare. Biblioteket har sedan det grundades (1872) varit beläget i Riddarhuset, Ständerhuset och Riksdagshuset norra gavel. Till de nuvarande utrymmena i riksdagens tillbyggnad (Auroragatan 6) flyttade biblioteket 1978.

”Riksdagsbiblioteket är ett offentligt bibliotek. Det betyder att alla har rätt att använda bibliotekets läsesalar och låna hem verk från biblioteket i enlighet med gällande regler.

Biblioteket svarar för insamlingen av det källmaterial som behövs i riksdagsarbetet och anskaffningen av litteratur. Samtidigt är det vårt lands juridiska och statsvetenskapliga centralbibliotek, som betjänar forskare och studerande inom det området de representerar samt alla andra, som önskar information om juridisk, samhällsvetenskaplig och historisk litteratur.”

Bild: Riksdagens bildarkiv

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!