Har du deltagit i ett medborgarinitiativ?

Det första medborgarinitiativ som gått ända till behandling i riksdagen var initiativet att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland. Det överlämnades till riksdagens talman 5.3.2013.

Sedan mars 2012 har medborgarinitiativ som inom sex månader undertecknats av minst 50 000 röstberättigade tagits upp till behandling i riksdagen. 

Medborgarinitiativet Ett Finland fritt från pälsfarmer, som lämnades in av Djurskyddsförbundet Animalia, Luonto-Liitto, föreningen Djurens rätt samt Finlands djurskyddsföreningars förbund, samlade inom utsatt tid nästan 70 000 underskrifter. Riksdagen förkastade ändå det första medborgarinitiativet sommaren 2013.

Av de medborgarinitiativ som gått ända till riksdagsbehandling har ett godkänts, medborgarinitiativet om könsneutral äktenskapslag.

Bild: Vesa Lindqvist / Riksdagen

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!