På demonstration vid Riksdagshuset

Framför Riksdagshuset och på trapporna demonstreras det för och emot de mest varierande frågor. Demonstranterna vill ha publicitet och påverka besluten i riksdagen.

I riksdagen fattas principbeslut om Finlands energipolitiska lösningar såsom utbyggandet av kärnkraften. Kärnkraften anses vara en så kallad samvetsfråga, som varje riksdagsledamot självständigt får ta ställning till.

Den 13 februari 2002 fördes i riksdagen en remissdebatt om utbyggandet av kärnkraften. Samma dag hölls framför riksdagshuset en demonstration mot utbyggandet av kärnkraften. Riksdagen beslutade sedermera bevilja Olkiluoto tillstånd för byggandet av ett nytt kärnkraftverk.

Bild: Demonstration mot utbyggandet av kärnkraften 13.2.2002. Vesa Lindqvist / Riksdagen

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!