​Ungdomsparlamentets plenum, dagordning

 

UNGDOMSPARLAMENTET

FREDAGEN DEN 25 MARS 2022

kl. 12–13

Dagordning

Muntlig frågestund
 
Finansminister Annika Saarikko
Utrikesminister Pekka Haavisto
Arbetsminister Tuula Haatainen
Näringsminister Mika Lintilä
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Kommunminister Sirpa Paatero
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
Utvecklings- och utrikeshandelsminister ville Skinnari
Kommunikationsminister Timo Harakka
Inrikesminister Krista Mikkonen
Undervisningsminister Li Andersson
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
Miljö- och klimatminister Emma Kari

Parlamentsklubbarna ställde sammanlagt 79 frågor till medlemmarna av statsrådet. De frågor som fick mest röster i omröstningen på Ungdomsparlamentets webbplats valdes till dagordningen. Ungefär hälften av frågorna på dagordningen valdes ut i riksdagen. Eftersom den tillgängliga tiden är begränsad till en timme, är det möjligt att alla frågor inte hinner behandlas under frågestunden. Talmannen kommer under frågestunden att välja frågor ur förteckningen nedan.


Presidentens och statsministerns behörighet
Maiju Salo, Alavuden yläkoulu, Alavo

Ungas välbefinnande
Vili Sundström, Albert Edelfeltin koulu, Borgå

Garanterad mentalvård för unga
Sanni Peltola, Elisenvaaran yhteiskoulu, Pöytyä

Den explosiva situationen i Europa
Aurora Usva, Forssan Keskuskoulu, Forssa

Elektrifiering av personbilstrafiken
Iina Kankaala, Hakkarin koulu, Lempäälä

Oöverlagda coronaåtgärder
Reko Parviainen, Europeiska skolan i Helsingfors, Helsingfors

Fysisk inaktivitet bland barn och unga
Akseli Aalto, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Helsingfors

Priset på el
Tapio Tuomisto, Iittalan yhtenäiskoulu, Iittala

Back to normalcy
Hertta Vehviläinen, Ilmaristen koulu, Lundo

Handelsförbindelserna mellan Finland och Ryssland
Eedit Ojala, Jaakko Ilkan koulu, llmajoki

Småskolornas framtid
Sonja Ukkonen, Juankosken koulu, Kuopio

Miljöfrågor kring Östersjön
Alma Pusa, Kankaisten koulu, Kangasniemi

Nivån på läskunnigheten
Jeehyung Lee, Kaukajärven koulu, Tammerfors

Läget med translagen
Caterina Kettunen, Kauklahden koulu, Esbo

Förebyggande av bostadslöshet bland unga
Vida Amoah, Kilterin koulu, Vanda

Grön omställning i biltransporter
Niilo Koskinen, Kosken seudun yläaste, Koskis

Sysselsättningen inom olika utbildningsområden
Lilja Harju, Laanilan yläaste, Uleåborg

Sänkning av åldern för beviljande av körkort till 17 år
Emma Kero, Lapuan Yläkoulu, Lappo

Finansieringen av de nya välfärdstjänsterna
Jaakko Kulmala, Luvian yhtenäiskoulu, Euraåminne

Studentproven
Anni Pyylampi, Länsi-Porin koulu, Björneborg

Placering av asylsökande i Finland
Sampo Sepänheimo, Maikkulan koulu, Uleåborg

Åtgärder som förbättrar kvinnans ställning
Sara Virtanen, Martinlaakson koulu, Vanda

De ungas röst inom välfärdsområdena
Elias Ahonen, Mikkolan koulu, Vanda

Den åldrande befolkningen och arbetskraft
Tiitu Teuho-Markkola, Nokianvirran koulu, Nokia

Hälsovård för personer över 16 år
Sanni Kaukonen, Pappilansalmen koulu, Fredrikshamn

Genomförandet av specialundervisningen
Jatta Ruotsalainen, Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi

Ungdomens attityd till social- och hälsovårdssektorn
Pihla Mattila, Pielisjoen koulu, Joensuu

Gratis mensprodukter för personer under 25 år
Hilla Kuvaja, Ritaharjun koulu, Uleåborg

Självförsörjning och matförsörjning i krissituationer
Markus Porsanger, Sevettijärven koulu, Enare

Kollektivtrafikförbindelser på småorterna
Mette Manninen, Tainionmäen koulu, Kivijärvi

Effekterna av statens skuldsättning
Tapio Heikkola, Tiistilän koulu, Esbo

Utmattning bland elever
Ada Pentti, Tikkakosken yhteiskoulu, Tikkakoski

Den sociala trygghetens och pensionernas framtid
Selma Yildirim, Turengin yhteiskoulu, Janakkala

Mångsidighet i utbildningsutbudet på andra stadiet i glesbygden
Michel Timlin, Utajärven koulu, Utajärvi

Bränslebeskattningen
Adam Said, Valteri-koulu Onerva, Jyväskylä

Desinformation som unga möter på internet
Eemeli Myllymäki, Vesilahden yhtenäiskoulu, Vesilahti

Tjänster på små orter
Maria Pettinen, Vuoksenniskan koulu, Imatra

Ungas hobbymöjligheter
Aino Sipilä, Vuoniityn peruskoulu, Helsingfors

Priset på bensin
Eve Pöysti, Waltterin koulu, Varkaus

Finland och Nato
Noah Riihinen, Winellska skolan, Kirkkonummi

Arvskatt
Amos Hagman, Övernäs skola, Maarianhamina