Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomsparlamentets plenum 2020

aulassa.jpg

​Ungdomsparlamentets plenum 2020

Verksamheten i högstadieskolornas parlamentsklubbar kulminerar igen den 27.3.2020 då 199 elevledamöter och journalisteleverna samlas för en dag i Riksdagshuset i Helsingfors för att ställa muntliga spörsmål till regeringen och fråga ut riksdagsledamöterna om aktuella frågor. Anmälan början 7.5.2019.

Bekanta dig med Ungdomsparlamentets webbplats och material 

Viktiga datum - Ungdomsparlamentet 2020

7.5.2019

 Anmälan börjar 

18.11.2019

Sista dagen för anmälan

vecka 50/2019

Blanketten för muntlig fråga öppnas (muntlig fråga, deltagarnas namn)

10.1.2020

Sista dagen för avanmälan av ledamotsplatser

26.1.2020

Sista dagen för att sända in muntliga frågor

26.1.2020

Sista dagen för att sända in namnen på elevledamöter, journalistelever och klubbledare

3.–16.2.2020

Omröstning om valet av muntliga frågor till dagordningen

vecka 11/2020

Information till klubbarna om programmet för deltagarna, förhandsuppgift om dagordningen för plenum och sittordningen

27.3.2020

Ungdomsparlamentets plenidag

27.3.–17.4.2020

Responsformuläret kan fyllas i

 

Uppdaterad 17.9.2019