​Ungdomsparlamentets plenum 2020 är inhiberat

Verksamheten i högstadieskolornas parlamentsklubbar kulminerar då 199 elevledamöter och journalisteleverna samlas för en dag i riksdagen för att ställa muntliga spörsmål till regeringen och fråga ut riksdagsledamöterna om aktuella frågor. Sammanlagt 167 högstadieskolor anmälde sig till Ungdomsparlamentets plenidag i mars 2020.

Ungdomsparlamentet skulle samlas till plenum den 27 mars 2020, plenumet inställdes dock på grund av det rådande coronavirusläget.

Bekanta dig med Ungdomsparlamentets webbplats och material 

Viktiga datum - Ungdomsparlamentet 2020

18.11.2019

Sista dagen för anmälan

9.12.2019

Blanketten för muntlig fråga öppnas (muntlig fråga, deltagarnas namn, önskemål om utskott) 

10.1.2020

Sista dagen för avanmälan av ledamotsplatser

januari 2020

Anvisningar gällande researrangemang

januari 2020

Anvisningar om förberedelser för utskottsarbetet

26.1.2020

Sista dagen för att sända in muntliga frågor

26.1.2020

Sista dagen för att sända in namnen på elevledamöter, journalistelever och klubbledare

3.–16.2.2020

Omröstning om valet av muntliga frågor till dagordningen

12.2.2020

Webbseminarium för elever om förberedelser för Ungdomsparlamentets plenidag

vecka 11/2020

Information till klubbarna om programmet för deltagarna, förhandsuppgift om dagordningen för plenum och sittordningen

27.3.2020

Ungdomsparlamentets plenidag

27.3.–17.4.2020

Responsformuläret kan fyllas i

 

Uppdaterad 18.2.2020