​​​​​

​Ungdomsparlamentet

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. Ungdomsparlamentet skulle samlas till plenum den 27 mars 2020, plenumet inställdes dock på grund av det rådande coronavirusläget.

Kontaktinformation:
Riksdagen, Kristiina Hakala, 09 432 3471, e-post: förnamn.efternamn@riksdagen.fi
Utvecklingscentralen Lärorik, Tiina Karhuvirta, 050 515 0017, e-post: förnamn.efternamn@opinkirjo.fi

Vad är Ungdomsparlamentet?

I Ungdomsparlamentet plenum får de unga ställa frågor till ministrarna. Under dagen har de också en möjlighet att träffa riksdagsledamöter.

Material från tidigare Ungdomsparlament

Protokoll, rapporter och annat material från tidigare Ungdomsparlament.

Muntliga frågor för plenum

Skicka frågorna på elektronisk blankett.

Utskottsarbetet

Anvisningar om förberedelser för utskottsarbetet publiceras i januari 2020.

Ungdomsparlamentets plenum 2020 inställdes

Ungdomsparlamentet skulle samlas till plenum 27.3.2020.

Ungdomsparlamentets inställda program 27.3.2020

Ungdomsparlamentets plenum kl. 12-13.