​Ungdomsparlamentet

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. Ungdomsparlamentets plenum ordnades på distans den 25.3.2022. Följande Ungdomsparlamentets plenum ordnas i Riksdagshuset den 12.4.2024.

Mer information:
Riksdagen, ​​Mikko Tujula, 09 432 2196, mikko.tujula(at)riksdagen.fi
Utvecklingscentralen Lärorik, Tiina Karhuvirta, 050 515 0017, tiina.karhuvirta(at)opinkirjo.fi​​​​​​

Vad är Ungdomsparlamentet?

I Ungdomsparlamentet plenum ställer de unga frågor till ministrarna. Under dagen har de också en möjlighet att träffa riksdagsledamöter.

Material från tidigare Ungdomsparlament

Protokoll, rapporter och annat material från tidigare Ungdomsparlament.

Muntliga frågor för plenum

Skicka frågorna på elektronisk blankett.

Utskottsarbetet

Anvisningar om förberedelser för utskottsarbetet.

Ungdomsparlamentets plenum 2022

Ungdomsparlamentet plenum hölls den 25 mars på distans. ​

Program för Ungdomsparlamentet – distansevenemang 25.3.2022

Ta en titt på programmet för Ungdomsparlamentets plenidag.​​​​​

Ungdomsparlamentets plenum, dagordning

Dagordning 25.3.2022​​​​.​​​