​Ungdomsparlamentet

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka.Ungdomsparlamentet kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. Ungdomsparlamentet 2020 inställdes. Ungdomsparlamentet samlas nästa gång till plenum den 25 mars 2022.

Kontaktinformation:
Riksdagen, Kristiina Hakala, 09 432 3471, e-post: förnamn.efternamn@riksdagen.fi
Utvecklingscentralen Lärorik, Tiina Karhuvirta, 050 515 0017, e-post: förnamn.efternamn@opinkirjo.fi​​

Vad är Ungdomsparlamentet?

I Ungdomsparlamentet plenum ställer de unga frågor till ministrarna. Under dagen har de också en möjlighet att träffa riksdagsledamöter.

Material från tidigare Ungdomsparlament

Protokoll, rapporter och annat material från tidigare Ungdomsparlament.

Muntliga frågor för plenum

Skicka frågorna på elektronisk blankett.

Ungdomsparlamentets plenum 2022

Ungdomsparlamentet samlas till plenum 25.3.2022.

Ungdomsparlamentets program 25.3.2022

Ungdomsparlamentets plenum kl. 12.00–13.00.​​​

Ungdomsparlamentets plenum, dagordning

Dagordning 25.3.2022.​​​