Utskottsarbetet 2020

Under plenidagen 27.3.2020 får elevledamöterna följa arbetet i ett av utskotten. Utskottsplatserna fördelas mellan elevledamöterna i följande utskott:

  • stora utskottet StoU
  • utrikesutskottet UtU
  • kommunikationsutskottet KoU
  • jord- och skogsbruksutskottet JsU
  • kulturutskottet KuU
  • framtidsutskottet FrU
  • miljöutskottet MiU

Du kan komma med önskemål om vilket utskott du vill besöka. Antalet platser är ändå begränsat, så alla får inte plats i det utskott de vill. Fördelningen bestäms i riksdagen. Ange respektive elevledamöters önskemål på blanketten för muntliga frågor och uppgifter om deltagarna. Besked om varje elevledamots utskottsplats skickas ut till de medverkande skolorna två veckor före ungdomsparlamentets plenum

​Utskottsarbetet

I utskottsträffarna för elevledamöter deltar utskottets ordförande eller vice ordförande och eventuellt också utskottsmedlemmar. Efter en presentation av utskotten och deras fackområden behandlas den här gången klimatförändringen som gemensamt tema för alla utskott.

För de medverkande skolorna finns ett Nuorten parlamentti: valmistautuminen istuntoon -materialpaket till hjälp inför Ungdomsparlamentets plenidag och förberedelserna inför utskottsarbetet. Det svenska materialet sammanställs utifrån material som finns att tillgå på webbplatsen Klimatguiden.fi. Eventuellt finns också utskottens eget material tillgängligt eller så kan man ta upp klimatrelaterade riksdagsärenden som är under behandling i respektive utskott.

Utskotten kan också kalla in sakkunniga, vars inledande anföranden blir underlag för diskussion.

Det är viktigt att elevledamöterna på förhand sätter sig in i materialet och utifrån det formulerar frågor som de kan ställa i utskotten.

​Förberedande material inför arbetet i utskotten

Materialpaketet Nuorten parlamentti: valmistautuminen istuntoon -materiaalipaketti,

rubriken ”llmastoaiheinen valiokuntatyöskentely”.

Kompletterande material för Utrikesutskottet (UtU)

Tema: Klimatförändringen i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Kompletterande material för kommunikationsutskottet (KoU)

Åtgärdsprogram för kolfri trafik 2045: Slutrapport av arbetsgruppen för klimatpolitiken inom transportsektorn. Kommunikationsministeriets publikation 13/2018. - Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 : Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti.Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2018

Kompletterande material för Kulturutskottet (KuU)

Tema: Hur ska man läsa och tolka information om klimatförändringen?

Kompletterande material för framtidsutskottet (FrU)

Tema: Klimatångest bland unga.

Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen / Panu Pihkala

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling : hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande.Statsrådets kanslis publikationsserie 4/2017

Framtidsutskottets betänkande om Agenda 2030 (utskottets svar på redogörelsen från statsrådet) ). Betänkande FrUB 1/2017

Kompletterande material för miljöutskottet (MiU)

Tema: Klimatårsberättelse 2019

Klimatårsberättelse 2019.Miljöministeriets publikationer 2019:13