​Lantdagsbalen 1863. Bild: Mihaly von Zichy 1864 / Helsingfors stads bildarkiv

Under vår dyra lag – Lantdagen 1863–1864

Vad har ståndslantdagen 1863 betytt för dagens Finland? Vilka var de män som representerade de fyra stånden för 150 år sedan? Webbutställning presenterar enskilda lantdagsmän vid 1863 års lantdag som representanter för sitt stånd och distrikt.

Utställningen har producerats av Riksarkivet i samarbete med landskapsarkiven, Riksdagsbiblioteket och svenska byrån vid riksdagens kansli.

Mer information om då en ny tid randas.

Kriget 1808–1809 ledde till att Finland blev ett ryskt storfurstendöme.

Mer information om lantdagsarbetet.

Vart och ett av de fyra stånden hade en egen talman.

Mer information om då våren kommer, ständerna skingras.

Lantdagen avslutades officiellt den 15 april 1864. Ceremonielet inleddes med gudstjänst i Nikolajkyrkan.

Mer information om lantmännen  på kartan.

Lantdagsmännen från 1863-1864 på kartan.

Mer information om då lantdagen konstituerar sig.

När representanterna utsetts var det dags att samlas i Helsingfors.

Mer information om vad lantdagen beslutade.

Lantdagen behandlade sammanlagt femtio kejserliga nådiga propositioner.

Mer information om lantdagens  betydelse för eftervärlden.

Det viktigaste resultatet av lantdagen 1863–1864 var att lagstiftningen kom igång igen efter en lång paus.

Mer information om uppgifter för skolelever.

Elevuppgifter.