Ett svartvitt fotografi från Riksdagshusets tak. En öppen vy över Helsinki.

Bild: Byggnationen av Riksdagshuset.

​Demokratins framväxt 11

Riksdagshuset

Riksdagshuset på Arkadiabacken i Helsingfors invigdes i mars 1931 strax efter att riksdagen fått bukt på den utomparlamentariska Lapporörelsens antidemokratiska strävanden. Därmed framhävdes på ett tydligt sätt den representativa demokratins funktionsduglighet, vilket gjorde att det nya Riksdagshuset snabbt började gestaltas som en konkret manifestation av den finländska demokratin.

Under de två föregående decennierna hade riksdagen sammanträtt i tillfälliga utrymmen. Sedan dess har landets lagstiftare fungerat i denna av J.S. Sirén ritade granitborg i klassisk stil. Byggnadens interiör är också smakfullt inredd: helheten kronas av riksdagens plenisal med sina 199 platser. Riksdagens talman har nämligen sin egen plats uppe vid podiet. Riksdagens sidobyggnad vid Arkadiagatan togs i bruk 2004. Sedermera har även andra offentliga byggnader uppförts i närheten och idag utgör de tillsammans med Riksdagshuset hjärtat av republikens nya samhälls- och kulturliv..