Ett svartvitt fotografi av senatmedlemmarna som sitter runt ett långt bord.

Bild: Mechelins senat vid sitt första sammanträde 5.12.1905.

​Demokratins framväxt 4

Senaten, sedermera Statsrådsborgen

På kejsarens order flyttades Finlands huvudstad 1812 från Åbo till Helsingfors, som låg närmare imperiets centrum S:t Petersburg. Öster om Senatstorget uppfördes i kejserlig empirestil en byggnad för Senaten, som omfattade ett helt kvarter och sedermera omdöptes till Statsrådsborgen. I denna klassiskt utformade byggnad fungerade Finlands egen centralförvaltning, vars verksamhet var helt väsentlig för landets utveckling fram till dess att ståndslantdagarna började sammanträda regelbundet. I detta palats som reste sig högt över omgivingens anspråkslösa trähus arbetade Finlands senat, det vill säga dess regering, tillsammans med landets alla ministerier och under dem verkande ämbetsverk.

Så fortgick i närmare hundra år, men när Finland blev självständigt tog centralförvaltningen i bruk även andra fastigheter och numera fungerar i byggnaden endast statsrådets kansli, finansministeriet och justitiekanslerämbetet.

Statsrådet det vill säga regeringen bildas utgående från riksdagsvalens resultat och bör således åtnjuta riksdagens förtroende. Statsministern leder statsrådet och ansvarar för att beslut som hör till dess ansvarsområden bereds och verkställs.