Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

7. Presidenten stadfäster den godkända lagen

07Lväliaikainen.jpg

7. Presidenten stadfäster den godkända lagen

Lagar som antagits av riksdagen stadfästs vid statsrådets allmänna sammanträde och presidentföredragningen. De nya lagarna publiceras i författningssamlingen, som finns både i tryckt form och på webben i författningsdatabasen Finlex.

Presidenten kan också välja att inte stadfästa lagen. Då återsänds den till riksdagen. I den nya behandlingen måste lagen antas utan ändringar eller förkastas.

Om riksdagen på nytt antar lagen, träder den i kraft utan stadfästelse. Om lagen inte antas, anses den ha förfallit.

Nästa fas: 8. Förvaltningen genomför lagen och följer upp konsekvenserna