3. Riksdagsledamöterna ger utskottet vägledning i remissdebatten

    3. Riksdagsledamöterna ger utskottet vägledning i remissdebatten

    Behandlingen av ett lagförslag i riksdagen börjar med en remissdebatt i plenum. Under remissdebatten fattar riksdagen inga beslut om själva innehållet i lagen, utan den är avsedd som vägledning för det utskott som ska behandla förslaget. Debatten avslutas med att riksdagen beslutar vilket utskott propositionen ska remitteras till.

    Nästa fas: 4. Utskottet utarbetar ett betänkande om lagförslaget