Tillgänglighetsutlåtande

Riksdagen vill garantera alla jämlika möjligheter att uträtta ärenden i sina e-tjänster och förbinder sig att göra sina digitala tjänster webbtillgängliga på det sätt som stadgas i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (länken öppnas på webbplatsen Finlex). Detta utlåtande gäller riksdagens webbsändningstjänst (https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/) och har upprättats den 14 september 2020 och uppdaterats 1 februari 202​​1. Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en tredje part.

Läge för överensstämmelse med kraven

Webbtjänsten överensstämmer ännu inte till alla delar med tillgänglighetskraven men uppfyller ändå ​​​​​​till stor del de kritiska tillgänglighetskraven. Vi utvecklar webbplatsen tillsammans med systemleverantören och webbtillgänglighetsexperter.​

Icke-tillgängligt innehåll

Kritiska brister

  • På den svenskspråkiga sidan har inte aria-label-texten i sökfältet översatts till svenska. (3.1.2 Språk för del av sida)

Allvarliga brister

  • Personer som använder assisterande teknik får inte något meddelande om att knappen Spela upp aktiveras. (3.2.2 Vid inmatning (3.3.1 Identifiering av fel)

Betydande brister

  • Länkarna urskiljs enbart till färgen. Länkarna urskiljs från textstyckena endast till färgen och det saknas ett annat visuellt effektmedel. Detta kan orsaka problem för till exempel färgblinda användare. (1.4.1 Användning av färger)
  • Presentationsmaterial som syns på videon visas som bilder. Man kommer inte åt presentationsmaterial med hjälp av assisterande teknik. (1.4.5 Text i form av bild)

Ringa brister​

  • Sökfunktionernas resultat visas inte på ett konsekvent sätt. Sökresultatet kan ge texten ”Sökresultat 0” även om sökningen ger en träff. (3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner)

​Respons och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära alternativa versioner av icke tillgängligt innehåll. Du kan begära alternativa versioner eller fråga oss om tjänstens webbtillgänglighet via responsformuläret.​ Vi svarar på respons och frågor inom 14 dygn. Om vi inte kan avgöra ett ärende inom två veckor, kontaktar vi dig. Vi kan på anmälan förlänga svarstiden med högst två veckor.

Genomförande

Om din begäran inte bekräftas eller behandlas inom utsatt tid, har du rätt anföra besvär hos den behöriga myndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Webbplats: tillganglighetskrav.fi

E-post: saavutettavuus@avi.fi

Telefon: +358 (0) 295 016 000