Tillgänglighetsutlåtande

Riksdagen vill garantera alla jämlika möjligheter att uträtta ärenden i sina e-tjänster och förbinder sig att göra sina digitala tjänster webbtillgängliga på det sätt som stadgas i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (länken öppnas på webbplatsen Finlex). Detta utlåtande gäller riksdagens webbsändningstjänst (https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/) och har upprättats den 14 september 2020 och uppdaterats 25 januari 202​​3. Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en tredje part.

Läge för överensstämmelse med kraven

Webbtjänsten överensstämmer ännu inte till alla delar med tillgänglighetskraven men uppfyller ändå ​​​​​​till stor del de kritiska tillgänglighetskraven. Vi utvecklar webbplatsen tillsammans med systemleverantören och webbtillgänglighetsexperter.​

Icke-tillgängligt innehåll

Betydande brister

  • Presentationsmaterial som syns på videon visas som bilder. Användaren kommer inte åt presentationsmaterial med hjälp av assisterande teknik. (1.4.5 Text i form av bild)

Ringa brister​

  • Sökfunktionernas resultat visas inte på ett konsekvent sätt. Sökresultatet kan ge texten ”Sökresultat 0” även om sökningen ger en träff. (3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner)

Upptagningar i textform

Alla videor publicerade på webbsändningstjänsten efter den 23.9.2020 finns också i textform.

För videorna av plenum fungerar plenarprotokollen som textmotsvarighet. Textmotsvarigheten syns på höger sida om videon. Enligt standardinställningarna löper plenums textmotsvarighet i takt med videon, med andra ord kan användaren läsa den samtidigt som den tittar på videon. Det automatiska rullandet kan stängas av i rutan uppe till höger. Textmotsvarigheten kan döljas genom att trycka på knappen "Dölj protokollet" under videorutan.

Andra textmotsvarigheter än de för videorna av plenum har publicerats som likadana rullande textmotsvarigheter som för plenarprotokollen. En del av videorna är textade och då på det talade språket i videon. Textningarna blir synliga genom att på knappen för textning välja "suomi". Äldre videor har textmotsvarigheter i pdf-format. Textmotsvarigheter i pdf-format ligger under videorutan under rubriken "Material för nedladdning".​

​Respons och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära alternativa versioner av icke tillgängligt innehåll. Du kan begära alternativa versioner eller fråga oss om tjänstens webbtillgänglighet via responsformuläret.​ Vi svarar på respons och frågor inom 14 dygn. Om vi inte kan avgöra ett ärende inom två veckor, kontaktar vi dig. Vi kan på anmälan förlänga svarstiden med högst två veckor.

Genomförande

Om din begäran inte bekräftas eller behandlas inom utsatt tid, har du rätt anföra besvär hos den behöriga myndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Webbplats: tillganglighetskrav.fi

E-post: saavutettavuus@avi.fi

Telefon: +358 (0) 295 016 000​