Nästa plenum tisdag kl. 14

Remissdebatt om regeringens propositioner och behandling av lagförslag. Plenum direk​tsänds på webben.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 89–68https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Regeringen-fick-fortsatt-fortroende-22.10.2021.aspxRegeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 89–6822-10-2021 10:10:00
Medborgarinitiativen om skolvåld och identifikationsmärkning av katter i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativen-skolvald-och-katter-i-remissdebatt.aspxMedborgarinitiativen om skolvåld och identifikationsmärkning av katter i remissdebatt21-10-2021 18:55:00
Vehviläinen talade om miljörättigheter vid Europarådets talmanskonferenshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Vehvilainen-miljorattigheter-vid-Europaradets-talmanskonferens.aspxVehviläinen talade om miljörättigheter vid Europarådets talmanskonferens21-10-2021 13:15:00
Riksdagsbiblioteket öppnar 1.11.2021https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagsbiblioteket-oppnar-01112021.aspxRiksdagsbiblioteket öppnar 1.11.202121-10-2021 05:45:00
Regeringen besvarade interpellationen om invandring och ekonomihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Regeringen-besvarade-interpellationen-invandring-ekonomi.aspxRegeringen besvarade interpellationen om invandring och ekonomi20-10-2021 16:00:00
Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om kalhuggning på statsägda områden https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-presskonferens-medborgarinitiativ-kalhuggning.aspxWebbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om kalhuggning på statsägda områden 20-10-2021 10:35:00
Ändringen av äktenskapslagen i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Aktenskapslagen-i-remissdebatt.aspxÄndringen av äktenskapslagen i remissdebatt19-10-2021 15:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 89–68https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Regeringen-fick-fortsatt-fortroende-22.10.2021.aspxRegeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 89–682021-10-22T10:10:00Z
Medborgarinitiativen om skolvåld och identifikationsmärkning av katter i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativen-skolvald-och-katter-i-remissdebatt.aspxMedborgarinitiativen om skolvåld och identifikationsmärkning av katter i remissdebatt2021-10-21T18:55:00Z
Vehviläinen talade om miljörättigheter vid Europarådets talmanskonferenshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Vehvilainen-miljorattigheter-vid-Europaradets-talmanskonferens.aspxVehviläinen talade om miljörättigheter vid Europarådets talmanskonferens2021-10-21T13:15:00Z
Riksdagsbiblioteket öppnar 1.11.2021https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagsbiblioteket-oppnar-01112021.aspxRiksdagsbiblioteket öppnar 1.11.20212021-10-21T05:45:00Z
Regeringen besvarade interpellationen om invandring och ekonomihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Regeringen-besvarade-interpellationen-invandring-ekonomi.aspxRegeringen besvarade interpellationen om invandring och ekonomi2021-10-20T16:00:00Z
Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om kalhuggning på statsägda områden https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-presskonferens-medborgarinitiativ-kalhuggning.aspxWebbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om kalhuggning på statsägda områden 2021-10-20T10:35:00Z
Ändringen av äktenskapslagen i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Aktenskapslagen-i-remissdebatt.aspxÄndringen av äktenskapslagen i remissdebatt2021-10-19T15:00:00Z
Fyra riksdagsledamöter observerar valet i Uzbekistan https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Fyra-riksdagsledamoter-observerar-valet-i-Uzbekistan-.aspxFyra riksdagsledamöter observerar valet i Uzbekistan 2021-10-19T12:00:00Z
Riksdagen godkände ibruktagande av coronapass och förlängning av inresebestämmelsernahttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-godkände-ibruktagande-av-coronapass-.aspxRiksdagen godkände ibruktagande av coronapass och förlängning av inresebestämmelserna2021-10-15T13:00:00Z
Medborgarinitiativet om att förbjuda jakt på hotade arter överlämnades till riksdagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativ-jakt-på-utrotningshotade-djur-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet om att förbjuda jakt på hotade arter överlämnades till riksdagen2021-10-15T08:35:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2022

Statsbudgeten för 2022.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.