Nästa plenum på tisdag kl. 14

Remissdebatten om 2023 års budget slutförs.

Vidare till riksdagens webbsändningstjänst​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Distansbesöken i riksdagen fortsätterhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/distansbesok-i-riksdagen-fortsatter.aspxDistansbesöken i riksdagen fortsätter23-09-2022 14:00:00
Stora utskottet i Bryssel 26–27.9https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-bryssel.aspxStora utskottet i Bryssel 26–27.923-09-2022 13:45:00
OSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtidhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/osse-parlamentariker-diskuterar-organisationens-framtid.aspxOSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtid23-09-2022 13:15:00
Norges talmanspresidium besöker Finlandhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/norges-talmanspresidium-besoker-finland.aspxNorges talmanspresidium besöker Finland23-09-2022 12:25:00
Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i Rom 25–28.9https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/arbetslivs-och-jamstalldhetsutskottet-i-rom.aspxRiksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i Rom 25–28.923-09-2022 12:15:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Distansbesöken i riksdagen fortsätterhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/distansbesok-i-riksdagen-fortsatter.aspxDistansbesöken i riksdagen fortsätter2022-09-23T14:00:00Z
Stora utskottet i Bryssel 26–27.9https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-bryssel.aspxStora utskottet i Bryssel 26–27.92022-09-23T13:45:00Z
OSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtidhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/osse-parlamentariker-diskuterar-organisationens-framtid.aspxOSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtid2022-09-23T13:15:00Z
Norges talmanspresidium besöker Finlandhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/norges-talmanspresidium-besoker-finland.aspxNorges talmanspresidium besöker Finland2022-09-23T12:25:00Z
Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i Rom 25–28.9https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/arbetslivs-och-jamstalldhetsutskottet-i-rom.aspxRiksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i Rom 25–28.92022-09-23T12:15:00Z
Riksdagen fortsatte behandla budgetpropositionenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-fortsatte-behandla-budgetpropositionen.aspxRiksdagen fortsatte behandla budgetpropositionen2022-09-23T07:50:00Z
Läget vid östgränsen och Fortums Uniperaffär debatterades under frågestundenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/laget-ostgransen-och-fortum-uniper-fragestunden.aspxLäget vid östgränsen och Fortums Uniperaffär debatterades under frågestunden2022-09-23T07:15:00Z
Riksdagen inledde behandlingen av 2023 års budgetpropositionhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-inledde-behandlingen-av-2023-ars-budgetproposition.aspxRiksdagen inledde behandlingen av 2023 års budgetproposition2022-09-21T08:25:00Z
Tre riksdagsgrupper ställde en interpellation om energimarknadenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/tre-riksdagsgrupper-stallde-en-interpellation-om-energimarknaden.aspxTre riksdagsgrupper ställde en interpellation om energimarknaden2022-09-20T14:25:00Z
Jord- och skogsbruksutskottet tog ställning till medborgarinitiativ om vitkindade gäss, saimenvikaren, vargen och jakt på hotade arterhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/jord-och-skogsbruksutskottet-betankande-fyra-medborgarinitiativ.aspxJord- och skogsbruksutskottet tog ställning till medborgarinitiativ om vitkindade gäss, saimenvikaren, vargen och jakt på hotade arter2022-09-20T14:10:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2023

Statsbudgeten för 2023.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Det ordnas guidade visningar i Riksdagshuset.​

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.