Vi önskar er alla
en skön sommar

Stora utskottet sammanträder den 16 juli. Riksdagens höstsession inleds den 1 september.

Bekanta dig med höstens plenarplan
​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Ersättning till kommunerna för kostnadsökningar på grund av coronaepideminhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ersattning-till-kommunerna-for-kostander-corona.aspxErsättning till kommunerna för kostnadsökningar på grund av coronaepidemin26-06-2020 11:00:00
Riksdagen godkände temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/mobilapplikationen-godkand.aspxRiksdagen godkände temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar26-06-2020 10:30:00
Personaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboendet godkändhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/personaldimensioneringen-godkand.aspxPersonaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboendet godkänd26-06-2020 10:25:00
Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 105-44https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/fortroendevotering-26.6.2020.aspxRegeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 105-4426-06-2020 08:25:00
Riksdagen godkände årets fjärde tilläggsbudget och kompletteringen av den https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/fjarde-tillaggsbudgeten-2020-godkand.aspxRiksdagen godkände årets fjärde tilläggsbudget och kompletteringen av den 26-06-2020 08:05:00
Riksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamothttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/samtycke-till-att-atal-vacks-mot-riksdagsledamot.aspxRiksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot26-06-2020 07:40:00
Webbupptagning: Talman Vehvilänen berättar om coronaepidemins inverkan på riksdagens arbetehttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/talmannens-presskonferens-25.6.2020.aspxWebbupptagning: Talman Vehvilänen berättar om coronaepidemins inverkan på riksdagens arbete25-06-2020 07:45:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Ersättning till kommunerna för kostnadsökningar på grund av coronaepideminhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ersattning-till-kommunerna-for-kostander-corona.aspxErsättning till kommunerna för kostnadsökningar på grund av coronaepidemin2020-06-26T11:00:00Z
Riksdagen godkände temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/mobilapplikationen-godkand.aspxRiksdagen godkände temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar2020-06-26T10:30:00Z
Personaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboendet godkändhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/personaldimensioneringen-godkand.aspxPersonaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboendet godkänd2020-06-26T10:25:00Z
Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 105-44https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/fortroendevotering-26.6.2020.aspxRegeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 105-442020-06-26T08:25:00Z
Riksdagen godkände årets fjärde tilläggsbudget och kompletteringen av den https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/fjarde-tillaggsbudgeten-2020-godkand.aspxRiksdagen godkände årets fjärde tilläggsbudget och kompletteringen av den 2020-06-26T08:05:00Z
Riksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamothttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/samtycke-till-att-atal-vacks-mot-riksdagsledamot.aspxRiksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot2020-06-26T07:40:00Z
Webbupptagning: Talman Vehvilänen berättar om coronaepidemins inverkan på riksdagens arbetehttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/talmannens-presskonferens-25.6.2020.aspxWebbupptagning: Talman Vehvilänen berättar om coronaepidemins inverkan på riksdagens arbete2020-06-25T07:45:00Z
Riksdagen behandlade riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala riksdagsledamothttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksaklagarens-begaran-om-att-vacka-atal-enda-behandling.aspxRiksdagen behandlade riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala riksdagsledamot2020-06-24T13:40:00Z
Personaldimensioneringen i institutionsvård och serviceboende skrivs in i laghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/social--och-halsovardsutskottets-betankande-personaldimensionering.aspxPersonaldimensioneringen i institutionsvård och serviceboende skrivs in i lag2020-06-23T11:00:00Z
Mobilapplikation för att effektivisera brytandet av smittkedjor för coronaviruset https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/social--och-halsovardsutskottets-betankande-mobilapplikation.aspxMobilapplikation för att effektivisera brytandet av smittkedjor för coronaviruset 2020-06-23T10:55:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Riksdagens talman​

PuhemiehistöVehM.jpg

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Statsbudgeten​

Riksdagen utövar sin budgetmakt genom statsbudgeten.​​

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.