Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Nästa plenum tisdag kl. 14

I remissdebatt bl.a. slopande av de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen. I andra behandling bl.a. höjningen av små pensioner. Plenum direktsänds på webben.
​Pressmeddelanden

 

 

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​

kansanedustajat2_480.jpg
Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott

PeV3_480.jpg
De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

PuhemieskolmikkoM.jpg

Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän står i spetsen för riksdagens arbete​​

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

kansalaisinfo_480.jpg

Infocentrum

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

opastukset_pikku.jpg

Guidade visningar

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

AvoinData480x360.jpg

Riksdagens öppna data

Riksdagsdokument från 2015.

digitoidut480x360.jpg

Ungdomens riksdag

Ungdomsparlamentet samlas 27.3.2020.

Parleu2019.fi

Parleu2019.fi

Riksdagen står värd för de parlamentariska möten som ordnas under EU-ordförandeskapet.

Kuvaaja medialehterillä

Medietjänst

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.