Aktuellt

sali3.jpg           

Riksdagen samlas nästa gång till plenum den 8 september

Plenarplan för veckorna 37-52/2015

 Pressmeddelanden

 

 

Riksdagens nästa plenum den 8 septemberhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagens-nästa-plenum-den-8-september.aspxRiksdagens nästa plenum den 8 september2015-07-24T09:55:00Z

 Det händer i riksdagen

 

 

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi 30.8.–1.9. Rostock-Warnemündessahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansainvalinentoiminta/Lists/Kansainvlisten asiain kalenteri/DispForm.aspx?ID=29Itämeren parlamentaarikkokonferenssi 30.8.–1.9. Rostock-Warnemündessa2015-08-29T21:00:00Z
Kirjasto kouluttaa: Miten valtiopäiväasiakirjat löytyvät uusilta verkkosivuilta? Kansalaisinfossa ti 8.9. klo 9–10.30https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kansalaisinfo/Lists/kinfo/DispForm.aspx?ID=58Kirjasto kouluttaa: Miten valtiopäiväasiakirjat löytyvät uusilta verkkosivuilta? Kansalaisinfossa ti 8.9. klo 9–10.302015-09-08T06:00:00Z
Syysistuntokauden 2015 täysistunnot alkavat klo 14.00.https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/Lists/Muut tapahtumat/DispForm.aspx?ID=59Syysistuntokauden 2015 täysistunnot alkavat klo 14.00.2015-09-08T11:00:00Z
Tutustu kirjastoon ja arkistoon tiistaina 15.9. klo 9–10.30https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/palvelut/koulutukset/Lists/Kirjaston kalenteri/DispForm.aspx?ID=35Tutustu kirjastoon ja arkistoon tiistaina 15.9. klo 9–10.302015-09-15T06:00:00Z
Kirjasto kouluttaa: Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot. Kansalaisinfossa tiistaina 22.9. klo 9–10.30https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kansalaisinfo/Lists/kinfo/DispForm.aspx?ID=49Kirjasto kouluttaa: Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot. Kansalaisinfossa tiistaina 22.9. klo 9–10.302015-09-22T06:00:00Z
Kirjasto kouluttaa: Finlex ja muut säädöslähteet. Kansalaisinfossa tiistaina 29.9. klo 9–10.30https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kansalaisinfo/Lists/kinfo/DispForm.aspx?ID=50Kirjasto kouluttaa: Finlex ja muut säädöslähteet. Kansalaisinfossa tiistaina 29.9. klo 9–10.302015-09-29T06:00:00Z
Kirjasto kouluttaa: Kansalaisvaikuttamisen verkkopalveluja. Kansalaisinfossa tiistaina 6.10. klo 9–10.30https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kansalaisinfo/Lists/kinfo/DispForm.aspx?ID=51Kirjasto kouluttaa: Kansalaisvaikuttamisen verkkopalveluja. Kansalaisinfossa tiistaina 6.10. klo 9–10.302015-10-06T06:00:00Z
Kirjasto kouluttaa: EU-asioiden käsittely Suomessa. Kansalaisinfossa tiistaina 13.10. klo 9–10.30https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kansalaisinfo/Lists/kinfo/DispForm.aspx?ID=52Kirjasto kouluttaa: EU-asioiden käsittely Suomessa. Kansalaisinfossa tiistaina 13.10. klo 9–10.302015-10-13T06:00:00Z

 Veckans plenum

Loading...
Veckoplan
Plenum
Veckoplan för vecka 37/2015
Tisdag 8.9.2015 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om propositioner.
Onsdag 9.9.2015 kl. 14.00
Plenum
Torsdag 10.9.2015 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 11.9.2015 kl. 13.00
Plenum.
Nordiska rådets partigrupps-, arbetsgrupps- och utskottsmöten i Oslo 8 — 9.9.2015.
Riksdagens motionsförmiddag torsdag 10.9.2015 kl. 9.00 — 13.00.

Sökfunktionerna på riksdagens webbplats har förnyats – hittar du inte det du söker?

Sökfunktionerna har ett flertal egenskaper som gör att du kan precisera din sökning mer exakt och få mer träffsäkert sökresultat. Läs mer

etyj_pikkubanneri.jpg

OSSE igen i Helsingfors

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s parlamentariska församling  samlades i Finlandiahuset i Helsingfors den 5-9 juli. Riksdagen stod även värd för det föregående mötet år 1993. Det samarbete som lett fram till OSSE fick sin början med den första konferensen för säkerhet och samarbete i Europa (KSSE) och dess slutakt som undertecknades i Helsingfors 1975. Läs mer

sibelius_akatemia.jpg

Riksdagen sammanträder i tillfälliga lokaler 2015-2017

Under renoveringen av Riksdagshuset 2015-2017 sammanträder riksdagens plenum i Sibelius-Akademins hus, som ligger i samma kvarter. Hela huset har hyrts för riksdagens behov och konsertsalen har byggts om för att kunna tjäna som plenisal.

valtiopaiva_asiakirja.jpg

Sök i riksdagsärenden

Sökfunktionerna på riksdagens webbplats har förnyats. Riksdagsärenden och riksdagshandlingar hittar du här.

Mest sökta:
Senaste propositioner
Senaste betänkanden
Senaste utlåtanden
Senaste riksdagens svar
Senaste skriftliga spörsmål
Alla senaste riksdagsärenden

taysistunto_20140502_2.jpg

Plenum

Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats.

puhemieheisto_p2_20150702.jpg

Presidiet

Riksdagens talman och två vice talmän står i spetsen för riksdagens arbete.

valiokunnat_p.jpg

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet.

Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket är öppet för allmänheten. Här får du information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

150128_kansalaisinfo.jpg

Infocentrum

Infocentrum i Lilla parlamentet är ett serviceställe för allmänheten.

20150209_etusivu_media.jpg

Medietjänst

Information och anvisningar för pressen.

Senaste riksdagsdokument - riksmötet 2015

 Regeringens propositioner

RP 13/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av järnvägslagen och banlagen
RP 12/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen
RP 11/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottens betänkanden och utlåtanden

KuUB 2/2015 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014
ReUB 2/2015 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2014
FiUB 1/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2015
ReUB 1/2015 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om statens revisionsverks bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2014
ReUB 3/2015 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2014
ShUB 1/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
KoUB 3/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 Riksdagens svar

RSv 7/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RSv 5/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RSv 6/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen
RSv 4/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
RSv 2/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
RSv 1/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i utlänningslagen
RSv 3/2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster och av 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

 Plenumprotokoll i sammandrag

PR 28/2015 rd
Tisdag 30.6.2015 kl. 14.00—14.13
PR 27/2015 rd
Måndag 29.6.2015 kl. 14.04—17.01
PR 26/2015 rd
Fredag 26.6.2015 kl. 13.00—13.09
PR 25/2015 rd
Torsdag 25.6.2015 kl. 16.00—18.44
PR 24/2015 rd
Onsdag 24.6.2015 kl. 14.00—19.22
PR 23/2015 rd
Tisdag 23.6.2015 kl. 14.07—14.16
PR 22/2015 rd
Onsdag 17.6.2015 kl. 14.08—16.11
PR 21/2015 rd
Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16
PR 20/2015 rd
Fredag 12.6.2015 kl. 13.05—13.32
PR 19/2015 rd
Torsdag 11.6.2015 kl. 16.00—17.15