Riksdagens nästa plenum den 24 januari kl. 14

Remissdebatt bl.a. om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vårsessionen inleds den 1 februari med val av talmän. Riksmötet 2022 öppnas den 2 februari. Plenum direktsänds på webben​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen samlas till plenum vecka 4https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-samlas-till-plenum-vecka-4.aspxRiksdagen samlas till plenum vecka 420-01-2022 14:35:00
Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Coronavirussmitta-konstaterad-hos-riksdagsledamot-19.1.2022.aspxCoronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot 19-01-2022 13:00:00
Rinne oroad över den ökande spänningen kring Östersjönhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Rinne-sakerhetsforum-Vilnius.aspxRinne oroad över den ökande spänningen kring Östersjön19-01-2022 10:00:00
Medborgarinitiativet mot trängselavgifter överlämnades till riksdagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-trangselavgifter-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet mot trängselavgifter överlämnades till riksdagen19-01-2022 09:55:00
Vice talman Rinne deltar i minnesstunden för Europaparlamentets talman Sassolihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Rinne-deltar-minnesstunden-Sassoli.aspxVice talman Rinne deltar i minnesstunden för Europaparlamentets talman Sassoli17-01-2022 14:50:00
Lux Helsinki belyser Riksdagshusets fasad den 5–9 januarihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lux-Helsinki-belyser-Riksdagshusets-fasad-5.–9.1.2022.aspxLux Helsinki belyser Riksdagshusets fasad den 5–9 januari05-01-2022 10:00:00
Utställningen Riksdagshuset 90 år visas i Riksdagsbiblioteket fram till den 14 januarihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/utstallningen-riksdagshuset-90-ar-pa-riksdagsbiblioteket-fram-till-1401.aspxUtställningen Riksdagshuset 90 år visas i Riksdagsbiblioteket fram till den 14 januari05-01-2022 06:45:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Riksdagen samlas till plenum vecka 4https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-samlas-till-plenum-vecka-4.aspxRiksdagen samlas till plenum vecka 42022-01-20T14:35:00Z
Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Coronavirussmitta-konstaterad-hos-riksdagsledamot-19.1.2022.aspxCoronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot 2022-01-19T13:00:00Z
Rinne oroad över den ökande spänningen kring Östersjönhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Rinne-sakerhetsforum-Vilnius.aspxRinne oroad över den ökande spänningen kring Östersjön2022-01-19T10:00:00Z
Medborgarinitiativet mot trängselavgifter överlämnades till riksdagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-trangselavgifter-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet mot trängselavgifter överlämnades till riksdagen2022-01-19T09:55:00Z
Vice talman Rinne deltar i minnesstunden för Europaparlamentets talman Sassolihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Rinne-deltar-minnesstunden-Sassoli.aspxVice talman Rinne deltar i minnesstunden för Europaparlamentets talman Sassoli2022-01-17T14:50:00Z
Lux Helsinki belyser Riksdagshusets fasad den 5–9 januarihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lux-Helsinki-belyser-Riksdagshusets-fasad-5.–9.1.2022.aspxLux Helsinki belyser Riksdagshusets fasad den 5–9 januari2022-01-05T10:00:00Z
Utställningen Riksdagshuset 90 år visas i Riksdagsbiblioteket fram till den 14 januarihttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/utstallningen-riksdagshuset-90-ar-pa-riksdagsbiblioteket-fram-till-1401.aspxUtställningen Riksdagshuset 90 år visas i Riksdagsbiblioteket fram till den 14 januari2022-01-05T06:45:00Z
Ungdomsparlamentets plenum den 25 mars hålls på distanshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomsparlamentet-plenum-2022-pa-distans.aspxUngdomsparlamentets plenum den 25 mars hålls på distans2021-12-22T10:30:00Z
Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Giltigheten-temporara-bestammelserna-smittsamma-sjukdomar-forlangs-.aspxGiltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 20222021-12-21T09:40:00Z
Vaccinationsskydd hos vårdpersonalen och befrielse från mervärdesskatt för coronavirustest i första behandlinghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Vaccinationsskydd-vardpersonalen--mervardesskatt--coronavirustest-forsta-behandling.aspxVaccinationsskydd hos vårdpersonalen och befrielse från mervärdesskatt för coronavirustest i första behandling2021-12-21T09:30:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2022

Statsbudgeten för 2022.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.