​Aktuell information om coronavirusläget

På den här sida samlar vi information om coronavirusläget med anknytning till riksdagen.

Som en säkerhetsåtgärd för att trygga arbetet i riksdagen har följande åtgärder vidtagits:

  • Alla platser i plenisalen är i bruk igen från den 5 oktober. På grund av coronaläget har endast 74 riksdagsledamöter varit samtidigt närvarande i plenisalen.​
  • Rekommenationen om användning av munskydd i plenisalen slopade den 5 oktober. ​​
  • Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service den 4 oktober.
  • Plenisalens publikläktaren är stängd tills vidare. Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats.
  • I Riksdagshuset ordnas inga guidade visningar tills vidare.
  • I Infocentrum ordnas inga tillställningar för allmänheten tills vidare.
  • I riksdagen ordnas inga möten eller seminarier med utomstående deltagare tills vidare.
  • Utskotten hör sakkunniga skriftligen eller genom fjärruppkoppling.
  • Inga utrikesresor görs, utskotten gör inte heller inrikesresor.

Alla direktsändningar från plenum och presskonferenser hittar du på webbsändningssidan.

 Riksdagens pressmeddelanden med anknytning till coronaviruset vårsessionen 2021

 Riksdagens pressmeddelanden med anknytning till coronaviruset vårsessionen 2020