Dokumentet du söker hittas inte

  Dokumentet du söker hittas inte

  Dokumentet du sökte hittades tyvärr inte på webbtjänsten. Orsaken kan vara följande:

  Dokumentet har ännu inte publicerats

  Riksdagshandlingar publiceras på riksdagens webbtjänst allt eftersom de blir klara. Men vissa dokument blir offentliga först när riksdagsbehandlingen är slutförd. Exempelvis sakkunnigyttranden publiceras i webbtjänsten först när utskottets betänkande i ärendet är klart. Vissa dokument publiceras när ärendet tas upp i plenum.

  Systemet skapar tyvärr automatiska dokumentlänkar också till dokument som ännu inte är publicerade.

  Dokumenten till ett avslutat riksdagsärende har ännu inte publicerats

  I webbtjänsten finns just nu riksdagshandlingar på svenska från 1991. På finska finns riksdagshandlingar från 1980 (regeringens propositioner, utskottsbetänkanden, utskottsutlåtanden, berättelser, förordningar, statsrådets beslut och plenarprotokoll). Övriga riksdagshandlingar finns på finska från 1991. Riksdagens kansli arbetar vidare på att digitalisera gamla riksdagshandlingar.

  Det görs inget dokument

  För följande riksdagsärenden finns det inget initialdokument: statsministerns upplysning, muntligt spörsmål, begäran om befrielse, reglering av riksdagsarbetet, val. I fråga om debattinitiativ finns det inget initialdokument när talmanskonferensen har fattat beslut om att anordna en aktuell debatt utan att en ledamot har lämnat ett debattinitiativ.

  Dokumentet finns inte på svenska

  De flesta riksdagshandlingar finns både på finska och på svenska, dock inte alla.

  Riksdagsärenden, riksdagshandlingar och valinformation på webben  

  Förkortningar på riksdagsnummer

  Sökhjälp

   ‭(Dold)‬ Innehållsredigeraren ‭[2]‬

  Sidan du letar efter kan ha blivit raderad eller flyttad till en ny adress. Försök använda sökfunktionen för att hitta den information du söker.

  Meddela gärna via responssidan de länkar som inte fungerar på denna webbplats.

  31-10-2018 12:20