Ö 4/2014 rd

Statsförvaltningens inhyrning av lokaler från Senatfastigheter

Väckts

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Revisionsutskottet

Betänkande

Revisionsutskottets betänkande
ReUB 5/2014 rd
Klart

04.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen förutsätter att regeringen under oberoende former utreder hur revisionsutskottets ställningstaganden om att avhjälpa de observerade missförhållandena kan tillgodoses med betoning på vad som är bäst för staten som helhet och lägger fram de ändringsförslag som behövs, och anser det vara särskilt viktigt att det görs ändringar i fråga om hyresavtalens villkor och längd samt i fråga om indexhöjningar och intäktsföring av vinst.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.09.2014

Plenarprotokoll
PR 73/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.9.2014.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.09.2014 Avslutats PR 74/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände betänkandets förslag till ställningstagande. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

05.09.2014

Skrivelse
RSk 17/2014 rd

​​​​