Ö 5/2014 rd

Medborgarinitiativ: Strängare straff för rattfylleri (MI 3/2014 rd)

Obs!

Initiativtagare: Jorma Sonninen, Godkända stödförklaringar: 62835

Väckts

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

06.06.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.2014 Avslutats PR 66/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 31/2014 rd
Klart

03.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen förkastar förslaget i medborgarinitiativet om att inleda lagberedning och godkänner sex uttalanden.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.03.2015

Plenarprotokoll
PR 168/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2015.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen instämde i utskottets förslag att medborgarinitiativet förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

10.04.2015

Skrivelse
RSk 56/2014 rd