Ö 9/2013 rd

Medborgarinitiativ: En förnuftigare upphovsrättslag (MI 2/2013 rd)

Obs!

Initiativtagare: Joonas Taavetti Pekkanen, Godkända stödförklaringar: 51 974

Beslut

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

Beslut

Förkastats

2. Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen

Beslut

Förkastats

???ÖsisaltyvatLakiehdotukset???

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

2. Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen

Väckts

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

27.11.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2014 Avslutats PR 4/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 9/2014 rd
Klart

08.10.2014

Förslag till beslut

Riksdagen förkastar lagförslagen i medborgarinitiativet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.10.2014

Plenarprotokoll
PR 103/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.10.2014 Avbrutits PR 104/2014
24.10.2014 Avslutats PR 105/2014 3
Beslut

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.11.2014 Avbrutits PR 106/2014
07.11.2014 Avslutats PR 109/2014 4,5
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativet förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

14.11.2014

Skrivelse
RSk 33/2014 rd