Riksdagsärenden AM 158/2001

AM 158/2001 rd

Åtgärdsmotion: Pensions- och socialskyddet för dem som sköter sina barn hemma

Beslut

Beslut

Förkastats

Väckts

Datum

14.06.2001

Riksdagsledamot

Tulonen, Irja /saml

Talmanskonferensen

Datum

19.10.2001

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Meddelats i plenum

Datum

23.10.2001

Plenarprotokoll

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 58/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3 och 7-10 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 2, 4-6 och 11 godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 40/1999 rd, LM 11/2000 rd, LM 33/2000 rd, LM 40/2000 rd, LM 23/2001 rd, LM 96/2001 rd, LM 122/2002 rd, LM 163/2002, LM 165/2002 rd och LM 184/2002 rd förkastas och att åtgärdsmotionerna AM 5/2000 rd, AM 39/2000 rd, AM 104/2000 rd, AM 105/2000 rd, AM 146/2000 rd, AM 192/2000 rd, AM 46/2001 rd, AM 79/2001 rd, AM 158/2001 rd och AM 19/2002 rd förkastas och att fem uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2003 Avbrutits PR 208/2002 20
18.02.2003 Avslutats PR 209/2002 3 4-7
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta åtgärdsmotionen.

Kombinerad behandling

RP 242/2002 rd

​​​​​​​