AM 201/2001 rd

Åtgärdsmotion: Samordning av utkomststödet för arbetslösa och korta anställningar

Beslut

Beslut

Förkastats

Väckts

Riksdagsledamot

Hiltunen, Leea /kd

Talmanskonferensen

Datum

19.10.2001

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Meddelats i plenum

Datum

23.10.2001

Plenarprotokoll
PR 119/2001 rd

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 43/2002 rd
Klart

05.12.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde och det femte lagförslaget godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3 godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 77/1999 rd, LM 14/2000 rd, LM 186/2000 rd, LM 32/2001 rd, LM 55/2001 rd, LM 81/2001 rd, LM 43/2002 rd, LM 54/2002 rd, LM 71/2002 rd, LM 80/2002 rd, LM 90/2002 rd och LM 129/2002 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 182/2000 rd, AM 245/2000 rd, AM 267/2000 rd, AM 201/2001 rd, AM 204/2001 rd och AM 128/2002 rd förkastas och att fem uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2002

Plenarprotokoll
PR 156/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till fjärde plenum samma dag.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2002 Avförts PR 159/2002
11.12.2002 Avslutats PR 160/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta åtgärdsmotionen.

Kombinerad behandling

RP 115/2002 rd

​​​​