AM 202/2001 rd

Åtgärdsmotion: Konkurrensutsättning av kommunal apoteksservice

Beslut

Beslut

Förkastats

Väckts

Riksdagsledamot

Haatainen, Tuula /sd

Talmanskonferensen

Datum

09.11.2001

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Meddelats i plenum

Datum

13.11.2001

Plenarprotokoll
PR 130/2001 rd

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2002 rd
Klart

05.06.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det tredje lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första, det andra och det fjärde lagförslaget godkänns med ändringar och att åtgärdsmotion AM 202/2001 rd avvisas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2002

Plenarprotokoll
PR 76/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.06.2002.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2002 Avslutats PR 83/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta åtgärdsmotionen.

Kombinerad behandling

RP 46/2002 rd

​​​​