AM 33/2005 rd

Åtgärdsmotion: Yngre konstaplars polisbefogenheter

Beslut

Beslut

Förkastats

Väckts

Riksdagsledamot

Salo, Petri /saml

Talmanskonferensen

Datum

27.04.2005

Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

Meddelats i plenum

Datum

29.04.2005

Plenarprotokoll
PR 48/2005 rd

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 10/2005 rd
Klart

08.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3, 4 och 6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 2 och 5 godkänns med ändringar, att ett nytt lagförslag 7 godkänns i enlighet med LM 58/2005 rd, att AM 33/2005 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2005

Plenarprotokoll
PR 71/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.06.2005.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2005 Avbrutits PR 80/2005
22.06.2005 Avslutats PR 81/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta åtgärdsmotionen.

Kombinerad behandling

RP 266/2004 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden