Riksdagsärenden AM 35/2014

AM 35/2014 rd

Åtgärdsmotion: Ändring av systemet för miljötillstånd inom jordbruket

Beslut

Beslut

Förkastats

Väckts

Datum

04.11.2014

Riksdagsledamot

Tiilikainen, Kimmo /cent

Övriga undertecknare

34

Talmanskonferensen

Datum

07.11.2014

Beslut

Talmanskonferensen överförde remitteringen till utskott av en åtgärdsmotion på riksdagens plenum.

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.11.2014 Avslutats PR 111/2014 42
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 20/2014 rd
Klart

04.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringa , godkänner ett nytt lagförslag 3 och förkastar åtgärdsmotion AM 8/2012 rd och AM 35/2014 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.02.2015

Plenarprotokoll
PR 150/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.02.2015 Avslutats PR 154/2014 6
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Kombinerad behandling

RP 257/2014 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden