Riksdagsärenden AM 8/2012

AM 8/2012 rd

Åtgärdsmotion: Utveckling av lagstiftningen om marktäkt

Beslut

Beslut

Förkastats

Väckts

Datum

17.02.2012

Riksdagsledamot

Juvonen, Arja /saf

Talmanskonferensen

Datum

06.03.2012

Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

Meddelats i plenum

Datum

07.03.2012

Plenarprotokoll

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 20/2014 rd
Klart

04.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringa , godkänner ett nytt lagförslag 3 och förkastar åtgärdsmotion AM 8/2012 rd och AM 35/2014 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.02.2015

Plenarprotokoll
PR 150/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.02.2015 Avslutats PR 154/2014 6
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Kombinerad behandling

RP 257/2014 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden