Riksdagsärenden B 10/2001

B 10/2001 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2000

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

14.03.2001

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

04.09.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.09.2001 Avslutats PR 89/2001 2
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/2001 rd
Klart

26.10.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande tillställs Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.11.2001

Plenarprotokoll
PR 125/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.11.2001.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.11.2001 Avslutats PR 128/2001 1
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

14.11.2001

Skrivelse
RSk 27/2001 rd

​​​​​​​