B 10/2002 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2001

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

31.05.2002

Plenarprotokoll
PR 71/2002 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.06.2002 Avslutats PR 72/2002
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 20/2002 rd
Klart

13.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.02.2003

Plenarprotokoll
PR 204/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.02.2003.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.02.2003 Avförts PR 205/2002
14.02.2003 Avslutats PR 207/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

24.02.2003

Skrivelse
RSk 48/2002 rd

​​​​