Riksdagsärenden B 10/2002

B 10/2002 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2001

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

20.03.2002

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

31.05.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.06.2002 Avslutats PR 72/2002 8
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 20/2002 rd
Klart

13.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.02.2003

Plenarprotokoll
PR 204/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.02.2003.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.02.2003 Avförts PR 205/2002 9
14.02.2003 Avslutats PR 207/2002 5
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

24.02.2003

Skrivelse
RSk 48/2002 rd

​​​​​​​