Riksdagsärenden B 11/2007

B 11/2007 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2006

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

21.02.2007

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

11.09.2007

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.09.2007 Avslutats PR 46/2007 2
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 13/2007 rd
Klart

11.12.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen inte har något att anmärka på berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.12.2007

Plenarprotokoll
PR 96/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.12.2007.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.12.2007 Avslutats PR 97/2007 6
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

17.12.2007

Skrivelse
RSk 30/2007 rd

​​​​​​​