Riksdagsärenden B 14/2004

B 14/2004 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2003

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

05.05.2004

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

17.09.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.09.2004 Avslutats PR 95/2004 3
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 15/2004 rd
Klart

03.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner berättelsen och att betänkandet sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse för kännedom.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2004

Plenarprotokoll
PR 138/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.12.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.12.2004 Avslutats PR 139/2004 9
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2004

Skrivelse
RSk 30/2004 rd

​​​​​​​