B 14/2005 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2004

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

13.09.2005

Plenarprotokoll
PR 86/2005 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2005 Avslutats PR 88/2005
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 12/2005 rd
Klart

22.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.11.2005

Plenarprotokoll
PR 124/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 24.11.2005.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.2005 Avslutats PR 125/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

28.11.2005

Skrivelse
RSk 30/2005 rd

​​​​