B 14/2006 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

19.09.2006

Plenarprotokoll
PR 86/2006 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.2006 Avslutats PR 88/2006
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 9/2006 rd
Klart

12.10.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.10.2006

Plenarprotokoll
PR 107/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.10.2006.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.2006 Avslutats PR 108/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

08.11.2006

Skrivelse
RSk 31/2006 rd

​​​​