Riksdagsärenden B 16/2009

B 16/2009 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2008

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

03.05.2009

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

08.09.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.09.2009 Avslutats PR 74/2009 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/2009 rd
Klart

10.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att Riksdagen har inte något att anmärka med anledning av berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2009

Plenarprotokoll
PR 107/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2009.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.11.2009 Avslutats PR 108/2009 5
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

23.11.2009

Skrivelse
RSk 27/2009 rd

​​​​​​​