Riksdagsärenden B 16/2012

B 16/2012 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2011

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

14.06.2012

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

02.10.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.10.2012 Avslutats PR 95/2012 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 8/2012 rd
Klart

04.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att invända mot berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2012

Plenarprotokoll
PR 129/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2012.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.12.2012 Avslutats PR 130/2012 3
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

18.12.2012

Skrivelse
RSk 34/2012 rd

​​​​​​​