B 16/2012 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2011

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

02.10.2012

Plenarprotokoll
PR 89/2012 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.10.2012 Avslutats PR 95/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 8/2012 rd
Klart

04.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att invända mot berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2012

Plenarprotokoll
PR 129/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2012.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.2012 Avslutats PR 130/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

18.12.2012

Skrivelse
RSk 34/2012 rd

​​​​