Riksdagsärenden B 18/2013

B 18/2013 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2013 års riksdag

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

13.09.2013

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

13.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 32
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 34
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 34
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 34
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Revisionsutskottet

Betänkande

Revisionsutskottets betänkande
ReUB 10/2013 rd
Klart

11.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att invända mot berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.02.2014

Plenarprotokoll
PR 8/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2014.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.02.2014 Avbrutits PR 9/2014 2
18.02.2014 Avslutats PR 10/2014 7
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

27.02.2014

Skrivelse
RSk 4/2014 rd