Riksdagsärenden B 19/2010

B 19/2010 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2009

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

28.04.2010

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

23.09.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.09.2010 Avslutats PR 89/2010 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/2010 rd
Klart

09.12.2010

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att invända mot berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.12.2010

Plenarprotokoll
PR 133/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.1.2011.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.01.2011 Avslutats PR 136/2010 2
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

14.01.2011

Skrivelse
RSk 37/2010 rd

​​​​​​​