B 19/2013 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2012

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

18.10.2013

Plenarprotokoll
PR 102/2013 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.11.2013 Avslutats PR 110/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 1/2014 rd
Klart

21.02.2014

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.03.2014

Plenarprotokoll
PR 18/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2014.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.03.2014 Avslutats PR 20/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

13.03.2014

Skrivelse
RSk 6/2014 rd

​​​​