B 20/2014 rd

Statens revisionsverks valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011 - 2014

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

13.01.2015

Plenarprotokoll
PR 135/2014 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.01.2015 Avslutats PR 137/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Revisionsutskottet

Betänkande

Revisionsutskottets betänkande
ReUB 10/2014 rd
Klart

12.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.02.2015

Plenarprotokoll
PR 156/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2015.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.02.2015 Avförts PR 157/2014
25.02.2015 Bordlagts PR 160/2014
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

06.03.2015

Skrivelse
RSk 51/2014 rd

​​​​