B 21/2010 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Effekterna av ramförfarandet i statsfinanserna som verktyg för hantering av finanspolitiken

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

11.01.2011

Plenarprotokoll
PR 135/2010 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.2011 Avslutats PR 137/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Revisionsutskottet

Betänkande

Revisionsutskottets betänkande
ReUB 10/2010 rd
Klart

24.02.2011

Förslag till beslut

Se betänkandet

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.02.2011

Plenarprotokoll
PR 162/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2011.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.03.2011 Avslutats PR 163/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

11.03.2011

Skrivelse
RSk 50/2010 rd

​​​​