Riksdagsärenden B 3/2011

B 3/2011 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2010

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

09.03.2011

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

14.09.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.09.2011 Avslutats PR 35/2011 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 2/2011 rd
Klart

01.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att anmärka mot berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.11.2011

Plenarprotokoll
PR 64/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2011.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.11.2011 Avslutats PR 65/2011 6
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

15.11.2011

Skrivelse
RSk 15/2011 rd

​​​​​​​