B 3/2014 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2013

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

21.05.2014

Plenarprotokoll
PR 55/2014 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.05.2014 Avslutats PR 59/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 8/2014 rd
Klart

18.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att invända mot berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.09.2014

Plenarprotokoll
PR 74/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.9.2014.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.09.2014 Avslutats PR 75/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

09.09.2014

Skrivelse
RSk 24/2014 rd

​​​​